HANNE combo

Schri­jf­ster en cura­tor Hanne Hage­naars schreef een schit­terend boek over door­leven na ver­lies van een dier­bare. In Mis­sen als een ronde vorm’ sprak ze met meer dan 30 kun­ste­naars en vervlocht het ver­lies van haar eigen moed­er, haar twee zussen en haar kind­je ted­er en behoedza­am met de ver­halen van anderen. Som­mige van de gesprekken zijn ware mini-romans, zoals die met beeldend kun­ste­naar Berend Strik. Een prachtig gebor­du­urd portret van Striks vad­er als prins Car­naval is de aan­lei­d­ing voor een gesprek over de plot­selinge verd­wi­jn­ing van zijn moed­er toen hij tien was en de uitein­delijke zelf­mo­ord van zijn vad­er. Striks vad­er liet een kort brief­je na: Ik kan niet meer.” Dat was het. Hoe leef je verder?

Het boek is meer dan tekst. Het bevat een schat aan foto’s van kunst­werken, bek­ende en min­der bek­ende, en daar tussendoor sprokkel je – bij­na ter­loops – werken bij elka­ar die Hage­naars zelf heeft gemaakt. Hanne Hage­naars zal op 14 decem­ber wor­den geïn­ter­viewd door kun­st­crit­i­ca, schri­jf­ster en Auteurs­bond-bestu­urslid Lucette ter Borg over haar dri­jfv­eren en het belang van liefde.

Een avond met Hanne Hage­naars, naar aan­lei­d­ing van haar boek Mis­sen als een ronde vorm’. 14 decem­ber, 19u30 (inloop) tot 22u30. Van Deyssel­huis, De Lairesses­traat 125, Ams­ter­dam. Entrée 5 euro. Hap­jes en drankjes gratis.

Missen als een ronde vorm, een recensie in de Leeuwarder Courant.

lees meer

Marina de Vries in Museumtijdschrift: Moeders kledingkast recensie

lees meer

De kleding van mijn moeder

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

Lucette ter Borg in de NRC: De enige goede vraag is: hoe kunnen we de liefde voelen? Over missen als een ronde vorm

lees meer

Missen als een ronde vorm: het boek

lees meer