IMG 8712

Mis­sen als een ronde vorm, een boek dat gaat over verder lev­en na het ver­lies van een dier­bare, een boek dat beeldende kun­st ver­stren­gelt met levensvragen.

Rit­ue­len.

Mijn moed­er stierf toen ik 18 jaar oud was, en er werd daar­na weinig meer over haar gespro­ken, alsof ze niet alleen dood was gegaan maar ook hele­maal uit ons lev­en was verd­we­nen. Wat onmo­gelijk is.
Ik wilde het gemis goed mak­en. Wat kon ik doen?
Er kwa­men herin­ner­in­gen naar boven, hoe ik met haar mee ging met haar om nieuwe kled­ing te kopen: een mais­gele jurk, een groene feestjurk met col, haar broek­pak dat relaxt en ele­gant tegelijk was.
En ik besloot om de kled­ing, zoals ik me die herin­nerde na te mak­en. Als een hom­mage, als een dank je, voor mijn moed­er.
Aida, mijn naai-juf, hielp met patro­nen teke­nen. Ze vertelde me lat­er dat ze een hard hoofd had in mijn plan, te moeil­ijk, maar ze reageerde vol opti­misme: dat gaan we doen’.
Soms begon ik wel 5 keer opnieuw aan een kled­ingstuk.
Dat is een belan­grijk onderdeel van een rit­ueel: het kost moeite. Net als bij een cadeau, iets weggeven moet een beet­je pijn doen.
Wat het me bracht?
Die kled­ing was mijn band met haar en het past bij haar. Veel van wat ze deed was eigen­lijk de hob­by van mijn vad­er: brid­gen, zeilen, …
Zij kon ook goed kled­ing mak­en, maar wij als kinderen, wilden alleen kled­ing uit de winkel, van C en A. Zo ondankbaar.

Stof zoeken, patro­nen teke­nen, naaien, opnieuw begin­nen. Tijd die ik op deze manier door­bracht met mijn moed­er, niet zozeer med­i­tatief, vaak luis­ter­de ik een pod­cast. Toch ver­bond het ons.

Missen als een ronde vorm, een recensie in de Leeuwarder Courant.

lees meer

Een avond met Hanne Hagenaars, bij de auteursbond

lees meer

Marina de Vries in Museumtijdschrift: Moeders kledingkast recensie

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

NRC: Lucette ter Borg: De enige goede vraag is: hoe kunnen we de liefde voelen? Over missen als een ronde vorm

lees meer

Missen als een ronde vorm: het boek

lees meer