Zaaloverzicht 1 Aan de rand van de Hemel Visioenen Museum Krona Foto Willem Kuijpers

Van Bir­git­ta van Zwe­den en Hilde­hard von Bin­gen tot Fem­my Otten en Emma Tal­bot: Aan de rand van de Hemel. Visioe­nen verbindt mid­deleeuwse heili­gen met heden­daagse kun­st van toon­aangevende vrouwelijke kun­ste­naars uit bin­nen- en buiten­land. Alle­maal benaderen zij het the­ma visioe­nen’ op hun eigen manier. De ene keer inge­to­gen, een andere keer uit­bundig. Van inter­ac­tieve instal­laties tot geur­ervarin­gen en ontrege­lende film­beelden. De ten­toon­stelling laat zien dat het visioen ons geregeld aan de grens van ons voorstellingsver­mo­gen brengt of daar zelfs over­heen gaat. Het zijn de onnavol­gbare wegen van het visioen die ons voeren naar de rand van de hemel.11 novem­ber 2023 t/​m 1 april 2024

Alexandra Drenth
Daniela Ortez
Daniela Ortez
Femmy Otten
Natalia Ossef
Natalia Ossef
links:Manon Wertenbroek
rechts: Famke van Wijk
Esther Pearl Watsoon
Madge Gill
Jessica Marlieke
Doina Kraal en Roger Cremers

Visioenen van vrouwen zijn emotioneler, die van mannen meer van apocalyptische aard: Joke de Wolf in Trouw

lees meer

'Aan de rand van de Hemel. Visioenen' in Museum Krona in Uden: de voorbereidingen

lees meer

Museumtijdschrift: Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer

Aan de rand van de Hemel. Visioenen - Museum Krona in Uden

lees meer

We Once Were One* *Solotentoonstelling van Femmy Otten.

lees meer

Femmy Otten: Rainbow Woman

lees meer

Vrouwen en ouder worden: The Legs are the Last to Go ----Age is a nice new devil deel 2

lees meer

recensie Other.Worldy **** in de Volkskrant door Anna van Leeuwen

lees meer