Uitgever Art Paper Editions, Gent
2016

Geen Wolk, Hoe kun­st mijn lev­en red­de’ werd 6 mei 2016 gep­re­sen­teerd in het Stedelijk Muse­um Ams­ter­dam.

Hage­naars laat zien hoe ze zichzelf en de herin­ner­in­gen die haar najoe­gen over­steeg door haar oor bij kun­st te luis­teren te leggen. Niet per se bij grote, bek­ende kun­ste­naars, som­mi­gen zul je nog nooit van geho­ord hebben. Kun­st als een mid­del om over jezelf heen te kijken en grotere ver­ban­den te ont­dekken. Voor­bij jezelf, en tegelijk­er­ti­jd in jezelf. Zo is ze bij de kun­ste­naars uit­gekomen in dit boek. Intuïtief moet ze geweten hebben dat er in hun werk iets te halen viel. Dit is een dap­per, per­soon­lijk en intel­li­gent boek. In wat het beschri­jft en hoe het beschri­jft is het zelf een kunst­werk. (uit het nawo­ord van Hans Aarsman)

Het boek is te bestellen bij Idea Books, Ams­ter­dam, of Art Paper Edi­tions
ISBN 9789490800437.
Uit­gev­er Art Paper Edi­tions, Gent, België.

Het boek kreeg 4 ster­ren in de Volk­skrant, in een recen­sie samen met een boek van Cees Noote­boom, voor recen­sies: scroll naar beneden.