11 november 2023 — 1 april 2024

Deel­ne­mende kun­ste­naars |

Jose­fi­na Anjou, Mar­rie Bot (col­lec­tie Muse­um Kro­na), Elspeth Dieder­ix, Alexan­dra Drenth, Doina Kraal & Roger Cre­mers, Atousa Ban­deh Ghi­asaba­di, Madge Gill, Pauline Curnier Jardin, Natas­ja Kens­mil (col­lec­tie Muse­um Kro­na), Kateři­na Gabriel Konarovská, Birthe Leemei­jer, Fiona Lut­jen­huis (opdracht), Sis­ter Gertrude Mor­gan, Daniela Ortez, Natalia Ossef, Fem­my Otten, Ulrike Rehm, Jami­lah Sabur, Buh­le­bezwe Siwani, Georgina Starr, Emma Tal­bot, Suzanne Treis­ter, Esther Pearl Wat­son, Manon Werten­broek, Jes­si­ca Mar­lieke, Famke van Wijk.

Mid­deleeuwse vision­airs | Hilde­gard von Bin­gen, Christi­na de Won­dere, Lut­gard van Ton­geren, Bir­git­ta van Zwe­den, Catha­ri­na van Siena, Jeanne d’Arc, There­sa van Avila.

Van Bir­git­ta van Zwe­den en Hilde­hard von Bin­gen tot Fem­my Otten en Emma Tal­bot: Aan de rand van de Hemel. Visioe­nen verbindt mid­deleeuwse heili­gen met heden­daagse kun­st van toon­aangevende vrouwelijke kun­ste­naars uit bin­nen- en buiten­land. Alle­maal benaderen zij het the­ma visioe­nen’ op hun eigen manier. De ene keer inge­to­gen, een andere keer uit­bundig. Van inter­ac­tieve instal­laties tot geur­ervarin­gen en film­beelden die je doen huiv­eren en glim­lachen. De ten­toon­stelling laat zien dat het visioen ons geregeld aan de grens van ons voorstellingsver­mo­gen brengt of daar zelfs over­heen gaat. Het zijn de onnavol­gbare wegen van het visioen die ons voeren naar de rand van de hemel.