Kunstvereniging, Diepenheim
18 december 2010 — 2 februari 2011

Daniel Jensen maakt sculp­turen van onge­bakken klei. Daar­naast plakt’ hij ook nog eens aller­lei mate­ri­alen aan zijn sculp­turen, die com­pleet wezensvreemd zijn aan de beeldende kun­st: den­nenap­pels, stro, een ket­ting, aller­lei zaden, stof, veren etc. Boven­di­en beschildert hij zijn sculp­turen met oliev­erf. Dat alles is vol­strekt onge­bruike­lijk. Zijn fig­uren zijn vreemd, bizar en lijken soms weggelopen te zijn uit sagen en leg­en­den. Naast sculp­turen maakt Daniel Jensen ook tekenin­gen en schilder­i­jen. Zijn werk was eerder in Kun­stv­erenig­ing te zien op de groep­sten­toon­stelling Back­yard (zomer 2009).

De keramieken sculp­turen van Klara Kristalo­va zijn wel gebakken en geglazu­urd. Haar fig­uren zijn sprook­je­sachtig. Fabeldieren als een ezel, een uil en een vogel­man, tere, kwets­bare fig­uren die droefheid en melan­cholie uit­stralen. Het zijn haar eigen ver­halen, haar fan­tasieën in een per­soon­lijke symbolentaal.

Voor bei­de kun­ste­naars geldt dat achter het sprook­je­sachtige en ogen­schi­jn­lijk onschuldige karak­ter van het werk een lichte dreig­ing schuil­gaat. De sculp­turen lijken menselijke eigen­schap­pen te ver­beelden die wij in het dagelijks lev­en liev­er ver­bor­gen houden.

Cura­toren: Hanne Hage­naars en Gijs Assmann.