In 2021 exposeerde Afra Eis­ma in het Fries Muse­um, ik was cura­tor van deze expositie. 

Afra Eis­ma (1993) liet zich inspir­eren door Audre Lorde’s poëtis­che tek­sten en creëerde intieme werelden die barsten van kleur en energie. Haar werk bestaat uit getufte tapi­jten, keramiek, papi­er maché en tex­tiel die lei­den tot stral­ende tac­tiele instal­laties waarin verbind­ing en gen­erositeit cen­traal staan. Het was haar eerste muse­ale solo­ten­toon­stelling.

Your silence will not pro­tect you’ is de titel van het boek van de Caraïbisch-Amerikaanse auteur Audre Lorde. Ze beschreef zichzelf als zwart, les­bisch, moed­er, stri­jder, dichter en bracht dit in haar werk naar voren. Haar werk schreef ze voor zwarte (queer) vrouwen, ieder ander is een gast bin­nen haar lec­tu­ur, zo beschouwt ook Afra Eis­ma zich. Lorde’s werk richt zich op emoties, een inner­lijke pow­er source en de kracht van taal. Die kracht­en weet zij als geen ander te ver­wezen­lijken in haar tek­sten. Uit dit boek putte Eis­ma kracht en hoop omtrent haar eigen trauma’s en het vrouw zijn.gidsenVoor deze exposi­tie tovert Eis­ma de zalen om tot immer­sieve instal­laties. Per ruimte licht ze een emotie uit die ze verbindt met de maag, het hart en de mond. Gid­sen, soms in de vorm van dieren, lei­den de bezoek­er van de ene ruimte naar de andere. De instal­laties zijn een samenkomst van lev­en en kun­st, ze ver­weeft lev­enser­varin­gen let­ter­lijk in haar werk. Met de ten­toon­stelling reflecteert ze op haar eigen kwetsbaarheid.

schets voor eerste ruimte
schets voor laatste zaal
Knoopje, een van de gidsen