Sept. 2022— sept 2023

Als de wereld chao­tisch en ongri­jp­baar is, zoals tij­dens een pan­demie, proberen mensen grip te kri­j­gen op de werke­lijkheid door deze te reduc­eren tot een reeks overzichtelijke schema’s en getallen. De ten­toon­stelling 31553580 (obsessie) voor num­mers & schema’s’ toont het ver­lan­gen naar struc­tu­ur en log­i­ca in de chao­tis­che wereld van ieder mens. Bezoek­ers kon­den in aan­loop naar de ten­toon­stelling hun meest bij­zon­dere lijst­jes en schema’s inzen­den en die hebben we in de prachtige witte gang opge­hangen, als een extra ten­toon­stellingsruimte. Het Muse­um van de Geest, locatie Ams­ter­dam is vanaf 22 sep­tem­ber 2022 getrans­formeerd tot één groot schema.

Cura­toren Jan Hoek en Hanne Hagenaars

Grafisch ontwer­p­er: Tariq Hei­jboer
De foto’s zijn van Bas­ti­aan Musscher

deel­ne­mende kun­ste­naars: Alex Naber, Angel Lar­tigue, Annesas Appel, Ardian Ramadanovic, Arthur Prins, De Gas­ten, Doerte Weber, Eiko Ishiza­wa, Elisa Pin­to, Emma Wiers­ma, Esther Pearl Wat­son, Frédéric Bru­ly Bouabré, George Korsmit en Sask­ia Janssen, George Widen­er, Georgina Starr, Gijs Ass­mann, Jan Hoek, Job Koelewi­jn, Ken­ny Cal­lens, Kiki Smith, Lien Anck­aert, Saee­da Saeed, Lionel Plak, Lizzie van Ital­lie, Lubos Plny , Mar­it West­er­huis, Melvin Way, Michiel de Jaeger, Pieke Wern­er, Renske de Greef, Ruben Arman­do, Ruth van Beek, Shane Drinkwa­ter, Simon Evans, Tobias Tebbe, Toon Teeken en Zdenek Kosek

Angel Lartigue
Poster van Jan Hoek en Bruin Parry