2001

Talk­ing to you! is een beeldende kun­st­magazine voor jon­geren met de col­lec­tie van Boi­j­mans van Beunin­gen als basis. Het boek bestaat uit 10 hoofd­stukken met elk een the­ma die in samen­spraak met jon­geren zijn samengesteld. Ieder the­ma begint met een spe­cial kun­ste­naars­bi­j­drage gevol­gd door ver­halen en een com­pi­latie van werken uit de col­lec­tie ron­dom het betr­e­f­fende thema. 

Hanne Hage­naar i.s.m. Jan Hoek, Renske de Greef en Dominique Vos de Wael

The­ma’s:
1 Je diep­ste zelf
2 You & me
3 Zo sexy mogelijk
4 Bub­bles of shame
5 Ik zal het nooit meer doen
6 Help een haar
7 Het lot
8 Col­or­fields
9 Huis/​House
10 How to star?