Een gewoon huis is eigen­lijk een soort ste­nen doos om in te wonen, het is de hoes die je op vele manieren in kunt richt­en. Waarom heeft iedereen dan toch het­zelfde interieur van woonkamer, keuken en slaap­kamers? Archi­tecten en de geldende regels zijn blijk­baar zo dwin­gend in het ontwerp van een huis dat het weinig speel­ruimte laat voor de bewon­ers. een huis met vier gelijke kamers bijvoor­beeld, zodat je als gezin zou kun­nen wonen als in een stu­den­ten­huis, met ieder een eigen kamer en een keuken waar je elka­ar ont­moet aan een grote gezel­lige tafel.