KABK The Hague
spring 2009

Lezingen

12 feb­ru­ari 2009
Per­for­mance van Het Harde Pot­lood
Erik Kessels: Het is belan­grijk dat je de weg naar exper­tise als ama­teur aflegt

19 feb­ru­ari 2009
Jan Rothuizen: Het alledaagse lev­en van de kunstenaar

5 maart 2009
Car­ly Wijs speelt een toneel­stuk van Hans Aars­man: Nie­mand kan het

19 maart 2009
Gabriel Lester: Char­ac­ters on a jour­ney through the very archi­tec­ture of cinema

26 maart 2009
L.A. Raeven in gesprek met Michiel van Nieuwkerk

2 april 2009
Ren­zo Martens: Episode 3

9 april 2009
Michiel van Nieuwk­erk in gesprek met Hans den Har­tog Jäger

16 april 2009
De Design­poli­tie: We are Dutch Design

7 april 2009
Rut­ger Pontzen: Het licht is van iedereen

14 mei 2009
Geor­gette Kon­ings: Cre­ativiteit en mode

28 mei 2009
Edzard Mik: De leegte van Sophie Calle