Mondriaanfonds
vanaf 2016 — heden

Voorzit­ter Advi­escom­missie Bij­drage Opdrachtgeverschap

https://​www​.mon​dri​aan​fonds​.nl/…

voorzit­ter Advi­escom­missie Werk­bi­j­drage Kunstinitiatieven

https://​www​.mon​dri​aan​fonds​.nl/…

Advi­escom­missie Bij­drage Collectieprogramma’s

Inci­den­teel: Advi­escom­missie Pro­ject­in­vester­ing Kun­ste­naar en Bemiddelaar

Advi­escom­missie Bij­drage Inci­den­tele Aankopen

www​.mon​dri​aan​fonds​.nl