Het Parool
24 november 2016

Eige­naar: Henk Dros­ter­ij (52), arts
Wat: een sculp­tu­ur van staal en kled­ing van kun­ste­naar Nick van Woert
Titel: 49er
Afkomst: Gekocht in 2014 bij galerie Grimm, uit de exposi­tie Hunky Dory Honky Tonk
Pri­js: pre­cies het bedrag dat hij ervoor wilde betalen

Karen en ik verza­me­len zo’n 25 jaar. Hoewel we het vaak proberen, laat het kopen van heden­daagse kun­st zich moeil­ijk van­gen in regels, dus die stellen we onszelf dan ook maar niet meer. Onze verza­mel­ing bestaat uit aller­lei dis­ci­plines, van beelden, schilder­i­jen, foto’s en video’s tot keramiek en bewe­gende instal­laties. We gaan graag voor niet al te veilige werken, die regel­matig sterke reac­ties en ver­hitte dis­cussies opleveren.

De liefde voor kun­st is ontstaan in onze studi­eti­jd; het doek dat Kei­th Har­ing in 1986 in de boven­hal van het Stedelijk Muse­um spande, staat nog op mijn netvlies gebrand. Mijn Kei­th Har­ing-T-shirt heb ik tot de draad ver­sleten en als eerste kunst­werk ingeli­jst. Daar­na vol­gden steeds meer werken. Niet alles blijkt achter­af bezien de beste aankoop, maar dat hoort bij verza­me­len. De groot­ste lol van verza­me­len is steeds weer iets te ont­dekken waar­door je wordt weggeblazen.

Neem het beeld van Nick van Woert. Het heet 49er, naar een spel­er van het foot­ball­team San Fran­cis­co 49ers. Het draagt een houthakker­shemd en een jack van de kun­ste­naar, met het 49erslogo erop. Nicks werk kun je zien als de arche­olo­gie van de toekomst. Hij ver­beeldt de veran­der­ing en werkt van­daag om een nieuw mor­gen te mak­en’. Met mijn zoon bezocht ik zijn ate­lier in New York, waar hij met staal, grit, boom­schors, beton, pur en kun­sthars zijn ruige, soms immense beelden in elka­ar zet. In zijn ate­lier staat een skate ramp, om zich tussen de kun­st even lekker uit te leven.”

Foto’s: Mats van Soolingen