het Parool
21 juli 2016

Eige­naar: Huib­ert Kloet (55), mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiead­viseur
Wat: een foto van Ernst Coppe­jans
Titel: Blauwe tong uit de serie Dans le Milieu (2015)
Gekocht: in 2015
Voor: €17,50 per maand tot €2150 euro bij CBK Zuidoost


Om een kunst­werk te kopen, moet je in één klap ver­liefd zijn en deze foto werk­te als een hamer. Boem. Dat gebeurde tegen alle log­i­ca in, want ik heb een voorkeur voor unieke werken. Geen foto’s. En een portret is zo nadrukke­lijk aan­wezig — ondenkbaar dat ik dat zou kopen. Maar deze foto hing meteen aan mijn hart. En van mij mág hij de boel over­heersen in de woonkamer. Dat de man zijn tong uit­steekt tegen mijn bezoek, heer­lijk.
Aan­vanke­lijk zag ik er een state­ment in dat het niet uit­maakt of je zwart, geel, wit of blauw bent. Maar de bit­tere werke­lijkheid achter de foto is een schri­j­nende onder­drukking. Tij­dens een bezoek aan West-Afri­ka werd fotograaf Ernst Coppe­jans gecon­fron­teerd met de ver­bor­gen en ver­bo­den gayscene. In Sene­gal is homosek­su­aliteit bij de wet ver­bo­den en uit de kast komen kan een gevan­genis­straf van tien jaar tot gevolg hebben. De haat is enorm en geweld dreigt voort­durend. Dat maakt het tot een beladen beeld.
Een prachtig beeld ook, zijn T‑shirt hangt als een ket­ting om zijn nek, het turquoise con­trasteert intens met de roze tong en de choco­lade­bru­ine huid. Coppe­jans won met zijn oprechte belang­stelling hun vertrouwen, zo heeft hij deze foto kun­nen mak­en met iets van smur­feni­js of een lol­ly. Er is geen Pho­to­shop aan te pas gekomen. Het gebaar van de tong uit­steken, wat kan mij het sche­len, wordt onderuit­ge­haald door de tri­este blik in zijn ogen. Deze jon­gen heeft het aange­durfd om herken­baar op de foto te gaan. Deze mensen zijn met de portret­ten uit de anon­imiteit gestapt — al riskeren ze hun leven.”

foto’s Mats van Soolingen