J3648X2736 07181

Gefe­lici­teerd Tir­zo Martha! Dit jaar mocht ik als lid van de jury voor de Wil­helmi­nar­ing mee­denken en beslis­sen over de toeken­ning. Tir­zo Martha (Curaçao, 1965) werd unaniem gekozen tot win­naar van de 11e Wil­helmi­nar­ing. Op 13 maart bezocht­en we hem in zijn tijdelijke ate­lier in Zaanstad, een indrin­gende en fijne ont­moet­ing. De vor­men van Martha’s werk wor­den bepaald door de inhoud die maatschap­pelijk en poli­tiek van aard is. Martha is een kun­ste­naar die werkt voor de gemeen­schap en met de gemeen­schap. Het is alsof deze zelfgekozen ver­bon­den­heid de hier geprezen vri­jheid van zijn werk mogelijk maakt” staat er in het juryrapport.

De jury van deze 11e edi­tie van de Wil­helmi­nar­ing bestaat uit Lex ter Braak, Ann Demeester, Hanne Hage­naars, David Bade en Ger­rit Steenbergen.