Img 6161

The Art Show, 1963 – 1977 is een van de belan­grijk­ste werken van Edward Kien­holz en Nan­cy Red­din Kien­holz. Je ziet de open­ing van een ten­toon­stelling in een galerie. Het eerste idee voor dit werk had Kien­holz al in 1963 in de Verenigde Stat­en maar de real­isatie van het werk is ver­bon­den met Berli­jn. Met een beurs werk­te de kun­ste­naar en zijn vrouw vanaf 1973 een aan­tal maan­den in Berli­jn om The Art Show te mak­en. Het Tableau bestaat uit 19 fig­uren en 14 col­lage achtige werken. De fig­uren zijn gemod­elleerd naar vrien­den en per­soon­lijkhe­den uit de kun­st scene van de jaren 70, waaron­der hun drie kinderen. Alle fig­uren dra­gen de kled­ing van de mensen die mod­el waren, dus dicht op de werke­lijkheid. Alleen zijn alle gezicht­en ver­vor­md door air con­di­tion­ers of luchtver­versers uit auto’s. Er komt warme lucht uit. Als een bezoek­er op de knop van deze fig­uren duwt dan hoor je een com­men­taar over kun­st met op de achter­gond gelu­iden van een opening.

Berlin­is­che Galerie, Berlijn