IMG 6963

Marenne Wel­ten: House of Men

In het Stedelijk muse­um in Bre­da stap ik een imag­i­nair opvanghuis voor man­nen bin­nen. Aan de muren hangen lev­ens­grote fic­tieve portret­ten, afbeeldin­gen van hun han­den en voeten, sokken, skelet­ten en duiv­els die de man­nen komen halen.
Het muse­um bevin­dt zich in het vroegere Oude­man­nen­huis en de keuze om deze opvang als onder­w­erp voor een serie werken te nemen heeft te mak­en met haar vad­er, die over­leed toen Marenne elf jaar was. Haar vad­er groei­de op in Bre­da, op deze strat­en heeft zijn fam­i­lie hun schoe­nen ver­sleten. Maar er is meer.
Waarom wil ik die oude man­nen schilderen’, vroeg Marenne zich af. Ik denk dat ik me wilde bewi­jzen naar mijn vad­er toe. Toen ik nog klein was schet­ste hij bij wijze van spel een soort visioen van de toekomst: Als jij lat­er groot bent, dan ben ik een vies, oud man­net­je. Jij woont als een mooie ele­gante dame met je man en kinderen in een mod­erne vil­la. Als ik dan aan­bel dan herken je me niet en denkt: wie is dat vieze man­net­je? Weg, weg.’ En ik probeerde hem dan tot tra­nen toe te over­tu­igen dat hij alti­jd bin­nen mocht. Je bent nooit te mor­sig of te oud om bin­nen te komen!’ Dit project is de bezw­er­ing dat hij alti­jd welkom is.

Het Oude­man­nen­huis had geen goede rep­u­tatie want je kwam daar terecht als je door je fam­i­lie was uit­ge­spu­ugd en als je ner­gens meer terecht kon. Er werd op je neergekeken en met dit pro­jekt geef ik deze man­nen een waardi­ge aan­wezigheid.

Halver­wege het pro­jekt zat ik vast — ik had veel oude, stof­fige foto’s bekeken maar raak­te niet geïn­spireerd. Hoe moet ik het me eigen mak­en? Toen schoot een uit­spraak van Ted Hugh­es me te hulp; als je het per­soon­lijke let­ter­lijk opschri­jft kan het plat wor­den, je kunt beter een masker kiezen om die emoties te uiten. Welke beteke­nis kan ik aan de beelden geven. De foto’s van het oude­man­nen­huis open­den zich, ik kon het sturen, erin pro­jecteren, naar mijn hand zetten.
De ruimte is die van het oude­man­nen­huis maar ik wilde vooral het lev­en van deze man­nen lat­en zien. Het oude huis afbreken en een nieuw opbouwen.

nog tot 3 juli in Stedelijk Muse­um Breda