2 Survival cox detail 768x512

Kun­ste­naar en auteur van Mis­sen als een ronde vorm’, Hanne Hage­naars, gaat met Mar­li Hui­jer, Arnoud Holle­man en Sam­boleap Tol in gesprek over rouw, mis­sen en de rol die kun­st daar­bij kan innemen. Hoe gaan ver­schil­lende cul­turen om met gemis? Wat kan de west­erse samen­lev­ing leren van niet-west­erse rouwritue­len?
Rouw kruipt waar het niet gaan kan. Dat merk­te Hanne Hage­naars toen ze herin­ner­in­gen aan haar jong overleden moed­er onder­zocht – die waren er eigen­lijk niet. In huis was geen enkel spoor van foto’s of voor­w­er­pen die deden denken aan haar, want haar vad­er hertrouwde snel. Het geheugen laat los als er geen onthoud-haak­jes zijn’, schri­jft Hage­naars in haar boek Mis­sen als een ronde vorm’ (2023), een verza­mel­ing van rouwkun­st in woord en beeld. Nu is er tijd om het teko­rt van de stilte goed te mak­en. Hier, alsje­blieft, een boek.’

Over Mis­sen als ronde vorm

Hage­naar sprak voor haar boek met kun­ste­naars van over de hele wereld, die eigen­zin­nige manieren von­den om het gemis van een dier­bare een plek te geven. Voor de een is dat het namak­en of schilderen van een tast­baar aan­denken – dat ene theekop­je, of dat kookschort met bloe­men. Voor de ander is het mak­en van kun­st op zich – hoe niet­szeggend of ama­teuris­tisch ook – een manier om uit bed te komen.


Sprek­ers: Sam­boleap Tol, Hanne Hage­naars, Arnoud Holle­man, Mar­l­iz Huijer

Pro­gram­ma­mak­ers: Mer­li­jn Geurts en Kar­li­jn Saris