IMG 0553

De Ate­liers pre­sen­teert van 21 okto­ber tot en met 5 novem­ber Off­spring 2023: Raamvertelling. De ten­toon­stelling is samengesteld door cura­tor Raimundas Malašauskas brengt werk bijeen van de tien jonge kun­ste­naars die hun twee­jarige werkpe­ri­ode aan De Ate­liers afronden:

Joppe Venema
Joppe Venemle
Michele Chang Qin
Groupshow (Woonhuis)
Groupshow (Woonhuis)
Groupshow (Woonhuis)
Tobias Thans
Tobia Thaens
Gegee Ayurzana
Gegee Ayurzana