IMG 7643

In de trein lees ik de krant. Mijn geboortes­tad is de hel op aarde’, schri­jft Jour­nal­ist Enaam Alnour over Dar­fur waarde oor­log opnieuw is uit­ge­bro­ken. Dan loop ik de exposi­tie van Chris­ti­aan Bas­ti­aans bin­nen in Club Solo in Bre­da. In de eerste zaal hangen sculp­turen als kled­ingstukken vrij in de ruimte: de Hurt Mod­els. Cap­sid Agent heeft een boven­li­jf dat is bedrukt met kran­tenknipsels over de oor­log In Sier­ra Leone uit 1998. Een mid­deleeuwse figu­ur heeft een gezicht bedekt met kralen, als een huidziek­te, en staart lam ges­la­gen voor zich uit. Om zijn nek een gebreid boord­je in de kleur van bloed­ko­raal. De Hurt Mod­els zijn de mensen die een oor­log moeten doorstaan, ged­won­gen op de vlucht zijn, hun orga­nen verkopen om te kun­nen over­leven, kind­sol­dat­en. Onder­tussen klinkt de gebro­ken stem van Jeannne More­au door de ruimte, zij speelt in Club Mama Gemut­lich de vrouw in een glanzend witte jurk die troost komt bren­gen in een hos­pi­taal-achtige omgev­ing vol pijn en vervreemd­ing.
Bas­ti­aanse reis­de naar con­flict­ge­bieden en vluchtelin­genkam­p­en om naar de ver­halen van deze mensen te luis­teren en om te zetten in werken. Zijn meest recente film ver­haalt over een lep­rozenkolonie in japan. Het lukt het steeds opnieuw om de mens uit te beelden in al zijn hopeloosheid en door de schoonheid van de werken toch ook weer hoop te geven en de kracht van mensen om toch door te gaan.
De geesten van de doden ver­schi­j­nen hand in hand met de over­leven­den.
De ten­toon­stelling laat een over­tu­igende selec­tie van werken zien waar­door het mess­cherp in de wereld sni­jdt , en ontroert. Het maakt je deemoedig. Het lichaam, de bot­ten, aan­tastin­gen, genez­ing of verni­etig­ing: de mens.